774 620 159
zeptejte se
Přihlášení pro registrované uživatele

Top nabídky

ÚrokZpůsob úročeníÚčel úvěru
1,59 %fixace na 5 letúčelový
1,59 %fixace na 3 rokyúčelový
1,64 %fixace na 1 rokúčelový
1,69 %fixace na 5 letúčelový
1,69 %fixace na 3 rokyúčelový
1,69 %fixace na 3 rokyúčelový

Nejčastější otázky

Co ovlivňuje schválení hypotečního úvěru?
Co musí obsahovat bankovní informace potřebná k refinancování úvěru?
Co znamená LTV?
Jak banky určují maximální možnou výši hypotečního úvěru?
Jak vzniká negativní záznam v bankovním registru?
Jak dojde k vymazání negativního záznamu v bankovním registru?
Co je to bonita klienta?

Co ovlivňuje schválení hypotečního úvěru?

Každý schvalovací proces je posuzován individuálně, a tudíž nelze taxativně vyjmenovat všechna kritéria ovlivňující konečné schválení hypotečního úvěru. Obecně lze říci, že banky posuzují bonitu klienta (schopnost splatit požadovanou výši úvěru), záznamy v bankovních a nebankovních registrech klienta, účelovost/neúčelovost žádosti, vhodnost a hodnotu zástavní nemovitosti. V případě účelu koupě po obsahové a formální stránce analyzuje příslušné nabývací smlouvy, v případě účelu výstavby/rekonstrukce analyzuje příslušná stavební povolení, projektovou dokumentaci, rozpočtové náklady, atd. V případě refinancování analyzuje bankovní informaci, úvěrové a zástavní smlouvy, atd.

Co musí obsahovat bankovní informace potřebná k refinancování úvěru?

Prohlášení věřitele o výši zadlužení spolu s datem splatnosti a specifikací účtu, kam mají být prostředky zaslány. Potvrzení, že po doplacení úvěru bude podán návrh na vymazání zástavního práva a souhlas banky se vstupem nové banky na 2. místo zástavního práva.

Co znamená LTV?

LTV = poměr výše úvěru k tržní hodnotě zastavované nemovitosti (z anglického loan to value). Jedná se o jeden ze základních ukazatelů ovlivňujících nabídku úrokové sazby. Čím nižší parametr LTV, tím nižší nabízená úroková sazba. Banky si individuálně rozdělují LTV do jednotlivých pásem, na jejichž základě definují úrokovou sazbu. Nejčastěji bývají pásma definována:

  • 0-50 % LTV
  • 50-80 % LTV
  • 80-100 % LTV

Příklad:
Hypoteční úvěr ve výši 640.000 Kč, zástavní nemovitost v hodnotě 1.600.000 Kč. LTV = (640.000 / 1.600.000) * 100 = 40 %, zpravidla pásmo do 50% LTV.

Jak banky určují maximální možnou výši hypotečního úvěru?

Maximální dostupný limit je definován dvěma faktory.

  1. bonitou žadatelů
  2. tržní hodnotou zastavované nemovitosti

Bonitou žadatelů se rozumí schopnost splatit požadovanou výši úvěru. Banka při výpočtu bonitního rámce vychází z věku žadatelů, z jejich příjmů a aktuálních výdajů a v neposlední řadě z počtu dětí či jiných vyživovaných osob v domácnosti. Do příjmů z pravidla banky započítávají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmů, z rodičovských příspěvků, atd. Do výdajů se počítají finanční závazky typu splátky úvěrů, limity kreditních karet, limity kontokorentů, dále výdaje spojené s vedením domácnosti.

Tržní hodnota neboli cena obvyklá uvedená v tržním odhadu nemovitosti je druhým faktorem ovlivňujícím maximální limit úvěru. Poskytuje-li banka úvěry maximálně do 80% LTV, pak při hodnotě zástavní nemovitosti ve výši 1.000.000 Kč poskytne maximálně 800.000 Kč.

Jak vzniká negativní záznam v bankovním registru?

Negativní záznam v bankovním registru vzniká v případě, že klient nesplácí, popřípadě opožděně splácí úvěrové závazky vůči bance. Úvěrovými závazky se rozumí splátky hypotečních úvěrů, úvěru ze stavebního spoření, spotřebitelských úvěrů, leasingů, splátek kontokorentů či kreditních karet. Negativní záznamy ovlivňují schvalovací proces a často bývají důvodem zamítnutí žádostí o úvěrové produkty.

Jak dojde k vymazání negativního záznamu v bankovním registru?

Negativní záznam zaniká automaticky po 4 letech od ukončení/splacení závazku, u kterého je negativní záznam evidován.

Co je to bonita klienta?

Bonita vyjadřuje kredibilitu, respektive finanční důvěryhodnost klienta. Bonitu utváří měření mezi příjmy a výdaji klienta. Do kategorie příjmů spadají příjmy ze zaměstnání, podnikání, z pronájmu, atd. Do kategorie výdajů spadají náklady na vedení domácnosti, splátky úvěrů, limity kreditních karet, limity kontokorentů, počty dětí, atd. Bonita definuje dostupnost úvěrového rámce, tzn. čím vyšší příjmy a nižší výdaje, tím je pro klienta dostupnější vyšší úvěrový rámec.

Jinými slovy, pro banku je bonita ukazatel, jak vysokou částku může klientovi s přijatelným rizikem půjčit. Proto také banky při sjednávání úvěru vyžadují od žadatelů doložení všech jejich příjmů, výdajů a závazků.

Novinky


Velký obrat na hypotečním trhu - úročení začíná stoupat Po 1,5 roce permanentního klesání úrokových sazeb u hypoték přišel zlom. Dva největší poskytovatelé hypoték u nás přistoupili ke zvýšení sazeb...

Více
© 2019 OpravdováHypotéka.cz